zaloguj

Nie masz uprawnień nauczyciela

zaloguj się na stronie
login
Zarejestruj

zawodymotoryzacyjne

 powrót

Zawody motoryzacyjne

Komplet sześciu podręczników z branży samochodowej przygotowujący do egzaminów z kwalifikacji w zawodach: technik pojazdów samochodowych, a także elektromechanik pojazdów samochodowych (seria M.12.) i mechanik pojazdów samochodowych (seria M.18.). Założenia oraz zakres kształcenia w tych zawodach zawarto w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.
kwalifikacja PKZ

Podstawy konstrukcji maszyn z elementami bhb

kwalifikacja M.12.1

Diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

kwalifikacja M.12.2

Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

kwalifikacja M.18.1

Diagnozowanie zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

kwalifikacja M.18.2

Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

kwalifikacja M.42

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych