zaloguj

Nie masz uprawnień nauczyciela

zaloguj się na stronie
login
Zarejestruj

publikacje zawodowetechnik informatyk

 powrót

Technik informatyk

Technik informatyk Technik informatyk - zasoby pobierz Założenia oraz zakres kształcenia technika informatyka zawarto w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 roku. Efekty kształcenia właściwe dla technika informatyka wyodrębniono w 3 kwalifikacjach E12, E13, E14.

Seria podręczników TI składa się z 9 części, które są przygotowane do różnych form kształcenia w technikach, szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Każdy z 9 podręczników odpowiada części kwalifikacji.

Pełne przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Treść podręczników oraz zawarte w nich ćwiczenia nawiązują do praktyki zawodowej.
Każdy rozdział w podręczniku jest zakończony blokiem powtórzeniowym składającym się z podsumowania, pytań i poleceń sprawdzających, zadań praktycznych oraz testów będących przykładem zadań z teoretycznej części egzaminu zawodowego. Do każdego podręcznika w każdym rozdziale jest przygotowany jeden test z 10 zadaniami, z których każde ma tylko 1 prawidłową odpowiedź na 4 możliwości wyboru.

Do podręczników E.14.1 oraz E.14.3 są załączone zasoby (baza zdjęć, linki, pliki DOC, PDF, HTML, audio, wideo) potrzebne do wykonania ćwiczeń oraz zadań praktycznych.
kwalifikacja E12

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego

Naprawa komputera osobistego

kwalifikacja E13

Projektowanie i wykonanie lokalnej sieci komputerowej

Konfigurowanie urządzeń sieciowch

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

kwalifikacja E14

Tworzenie stron internetowych

Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych

Tworzenie aplikacji internetowych